Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Først og fremst ved diagnostikk av jernmangel hos individer med samtidig akutt-fase reaksjon/ inflammasjon. Spesielt nyttig til å påvise funksjonell jernmangel ved kronisk sykdom. Synes også å være nyttig som en tidlig markør for påvisning av en begynnende jernmangel der erytropoiesen foregår med suboptimal jerntilgang.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

8 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.09.19-30.10.20 er
4 % (ved 0,74 mg/L)
4 % (ved 1,2 mg/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

0,83-1,76 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU28336 Transferrinreseptor mg/L