Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet. Bodø

Indikasjon

S-transferrin brukes til beregning av s- jernbindingskapasitet og s-transferrinmetning som er omtalt som egne analyser. Spesifikk indikasjon er derfor i realiteten begrenset til mistanke om hypotransferrinemi som er en svært sjelden genetisk tilstand med bare noe få rapporterte kasus i litteraturen.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5mL

Holdbarhet

7 dager i kjølskap

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.09.19-30.10.20 er
3% (ved 2,0 -3,0 g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

1,9 - 3,3 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU26470 Transferrin g/L