Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

0 - 6 uker: Aldersavhengig
6 uker - 6 mnd: < 8 x10E3 IU/L
6 mnd - 2 år: < 14 x10E3 IU/L
2 - 4 år: < 30 x10E3 IU/L
4 - 7 år: < 80 x10E3 IU/L
7 - 15 år: < 160 x10E3 IU/L
> 15 år: < 120 x10E3 IU/L

Indikasjoner, tolkning og referanser