Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Hos menn ved mistanke om sviktende gonadefunksjon (impotens og infertilitet). Gutter med tidlig, sen eller manglende pubertet. Oppfølging av behandling med testosteron og anti-androgener. Ved induksjon av spermatogenese hos hypogonadotrope menn under pågående stimulering med hCG. Hos kvinner ved mistanke om overproduksjon av androgene hormoner ved hirsutisme, virilisering, menstruasjonsforstyrrelser og infertilitet.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

På grunn av betydelig døgnvariasjon bør prøven tas om morgenen. Dette gjelder spesielt for menn.

Holdbarhet

I følge produsent: 48 t i romtemperatur, 7 dager i kjøleskap.

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Kvinner:
0 - 2 år: Har ikke referanseområde
2 - 11 år: < 3,8 nmol/L
11 - 16 år: < 1,7 nmol/L
16 - 21 år: 0,6 - 1,8 nmol/L
21 - 55 år: 0,4 - 2,1 nmol/L
> 55 år: < 1,7 nmol/L

Menn
0 - 2 år: Har ikke referanseområde
2 - 11 år: < 0,9 nmol/L
11 år: < 11,9 nmol/L
12 år: < 19,5 nmol/L
13 år: 0,3 - 19,5 nmol/L
14 år: 0,8 - 25,8 nmol/L
15 år: 5,0 - 29,2 nmol/L
16 - 21 år: 4,1 - 33,0 nmol/L
21 - 50 år: 5,7 -26,1 nmol/L
> 50 år: 3,0 - 27,4 nmol/L


(Oppgitt fra leverandør)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom pasienten bruker biotintilskudd kan man se falskt for høye resultater. Dersom slik interaksjon mistenkes bør man ta ny prøve etter seponering av biotin.

Dersom S-testosteron rekvireres blir S-SHBG også automatisk analysert. Deretter beregnes testosteron index som gis ut til rekvirent.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU03543