Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Partikkelforsterket turbidimetri. (Immuninhibering)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Terapeutisk område:
55 – 110 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Oppgi timer siden siste dose.

Fra 11.02.21 tar vi i bruk en ny metode for analysering av teofyllin. Den nye metoden forventes å ha mellom 5 og 15 % lavere resultat innenfor terapeutisk område. Rekvirentene bes ta hensyn til dette ved vurdering av analyseresultat. Forskjellene er størst rundt øvre grense for terapeutisk område.

Link