Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Fullblod. EDTA (lilla kork). Minst 0,5 mL.

Prøvebehandling

Må ikke sentrifugeres.

Holdbarhet

Inntil 7 dager i kjøleskap, eller 6 måneder frosset (-10°C eller lavere). Holdbarhet for oppbevaring i romtemperatur er ikke kjent.

Analysemetode

Immunoassay

VK beskrivelse

VKa: < 5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Analyseres vanligvis på mandag og torsdag hver uke.

Indikasjoner, tolkning og referanser

For utfyllende informasjon se B-takrolimus, Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.
Anbefalt medikamentkonsentrasjon ved transplantasjon er avhengig av hvilket organ som er transplantert, tid etter transplantasjon og pasientens alder.
For utfyllende informasjon om terapeutisk område henvises det til gjeldende protokoller for de ulike transplantasjoner.

Merknader

Pasientforberedelse Prøven tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon, C0).
Oppgi på rekvisisjonen tidspunkt for siste dose og prøvetaking.