Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Citrat (SR-rør)

Holdbarhet

< 4 t

Analysemetode

Sedimentering

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser