Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Citrat (SR-rør)

Holdbarhet

< 4 t

Analysemetode

Sedimentering

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser