Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Spinalvæske 1mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres så raskt som mulig og innen 1 time etter prøvetaking. Supernatanten oppbevares lysbeskyttet i kjøleskap til den er analysert.

Analysemetode

Spektrofotometri

Analyseringsintervall/hyppighet

Som øyeblikkelig hjelp

Merknader

Må lysbeskyttes med aluminiumsfolie. Sentrallaboratoriet må varsles på telefon 75578376 om at spinalvæsken kommer( gjelder prøver både fra NLSH og andre sykehus).