Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Undersøkelsen gjøres sammen med analyse av testosteron for å bedømme den frie, biologisk aktive, testosteronfraksjonen. Dette er aktuelt ved følgende problemstillinger: Mistanke om mannlig hypogonadisme, mistanke om økt androgenproduksjon hos kvinner med infertilitet, menstruasjonsforstyrrelser, hirsutisme eller virilisering, samt spørsmål om for høy eller for lav androgenproduksjon hos barn.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

I følge leverandør: 4 timer i romtemperatur, 6 dager i kjøleskap.

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Kvinner:
0 - 2 år: Har ikke referanseområde
2 - 11 år: 38 -180
11 - 16 år: 20 - 121
16 - 21 år: 20 - 141
21 - 55 år: 11 - 180
> 55 år: 23 - 160

Menn
0 - 2 år: Har ikke referanseområde
2 - 11 år: 53 - 164
11 år: 36 - 151
12 år: 32 - 139
13 år: 21 - 128
14 år: 21 - 102
15 år: 14 - 88
16 - 21 år: 14 - 69
21 - 50 år: 15 - 95
> 50 år: 22 - 113


(Oppgitt fra leverandør)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom pasienten bruker biotintilskudd kan man se falskt noe for lave resultater. Dersom slik interaksjon mistenkes bør man ta ny prøve etter seponering av biotin.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU03419