Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten, tlf 76 06 01 45
Laboratoriet Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

< 72 t

Analysemetode

Lysspredning, Fluorescens

VKa (analytisk variasjon)

< 6 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 2 dager: < 7,0 %
3 dager - 1 år: < 2,5 %
> 1 år: < 2,0 %

Indikasjoner, tolkning og referanser