Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

< 72 t

Analysemetode

Lysspredning, Fluorescens

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa: Bodø < 6 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 2 dager: < 7,0 %
3 dager - 1 år: < 2,5 %
> 1 år: < 2,0 %

Indikasjoner, tolkning og referanser