Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Kontroll av pasienter med kjent prostatakreft. Diagnostikk ved klinisk mistanke om prostatakreft hvis behandling er aktuelt. Utredning av pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Romtemperatur: 8 t
Kjøleskap: 48 t
Kan fryses.
(Oppgitt fra leverandør)

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

VKa, Bodø:
0,8 µg/L: 3,7 %
2,7 µg/L: 3,7 %
22 µg/L: 4,2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Kvinner: < 0,5 µg/L
Menn: < 4,0 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU08669 PSA µg/L