Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Kontroll av pasienter med kjent prostatakreft. Diagnostikk ved klinisk mistanke om prostatakreft hvis behandling er aktuelt. Utredning av pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Romtemperatur: 8 t
Kjøleskap: 48 t
Kan fryses.
(Oppgitt fra leverandør)

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

0,8 µg/L: 3,7 %
2,7 µg/L: 3,7 %
22 µg/L: 4,2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Kvinner: < 0,5 µg/L
Menn: < 4,0 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU08669 PSA µg/L