Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Gelelektroforese

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Lege i medisinsk biokjemi vurderer om det skal
utføres immunfiksering eller andre tillegsanalyser