Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin eller morgenurin

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VK beskrivelse

VKa Bodø:
10,2 % ved konsentrasjoner rundt 0,13 g/L
1,6 % ved konsentrasjoner rundt 0,67 g/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom beregning av døgnutskillelse ønskes må nøyaktig samlemengde og samletid anføres (klokkeslett for begynnelse og slutt ).

På kvelden 10.02.21 tar Sentrallaboratoriet, Bodø i bruk en ny metode for analysering av protein i urin. Den nye metoden gir cirka 15 % høyere resultat i området under 0,50 g/L. Rekvirentene bes ta hensyn til dette ved vurdering av prøvesvar.

Link