Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

4 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 1 år: 50 - 70 g/L
1 - 2 år: 56 - 75 g/L
> 2 år: 60 - 80 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser