Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 20 min innen 1 time etter prøvetaking. Plasma avpipetteres 1/2- 1 cm over cellelaget og overføres til sendeglass. Fryses og sendes frosset.

Holdbarhet

8 timer ved romtemperatur
30 dager ved -20°C

Analysemetode

Clot-basert

VKa (analytisk variasjon)

22 %

Analyseringsintervall/hyppighet

1 gang pr. uke

Indikasjoner, tolkning og referanser