Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin, morgenurin eller en tilfeldig urinprøve

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dette er et beregnet resultat basert på måling av protein og kreatinin i urin

Link