Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin, morgenurin eller en tilfeldig urinprøve

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

Kontakt fagansvarlig

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dette er et beregnet resultat basert på måling av protein og kreatinin i urin

Link