Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 20 min innen 1 time etter prøvetaking.Plasma avpipeteres 1/2- 1 cm over cellelaget og overføres til sendeglass. Fryses og sendes frosset.

Holdbarhet

8 timer ved romtemperatur 30 dager ved - 20 oC

Analysemetode

Kromogen

VKa (analytisk variasjon)

4 %

Analyseringsintervall/hyppighet

1 gang pr. uke

Indikasjoner, tolkning og referanser