Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Begge kjønn: Fertilitetsutredning, gonadeinsuffisiens, spesielt ved samtidig galaktorré. Mistanke om patologisk prosess eller funksjonsforstyrrelse i hypothalamus-hypofyseområdet. Kontroll etter behandling for svulster i dette området.
Kvinner: Galaktorré, oligomenorré, amenorré, infertilitet.
Menn: Galaktorré, infertilitet, impotens, redusert libido.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Romtemperatur: 8 t
Kjøleskap: 48 t
Kan fryses.
(Oppgitt fra leverandør)

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

VKa:
171 x 10E-3 IU/L: 3,5 %
237 x 10E-3 IU/L: 3,9 %
919 x 10E-3 IU/L: 4,2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

0 - 1 mnd: <1800
1 - 12 mnd: <650
1 - 15 år: <400
Kvinner 15 - 55 år: <650
Kvinner >55 år: <450
Menn >15 år: <450

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Prolaktinverdier > 1000 x 10E-3 IU/L vil undersøkes for tilstedeværelse av makroprolaktin (PEG-felling). Dersom > 50 % av prolaktin forsvinner etter PEG-felling tyder det på tilstedeværelse av makroprolaktin, og at høye prolaktinnivåer skyldes dette. Makroprolaktin består av prolaktin bundet til immunglobulin. Dette fører til lengre halveringstid og høyere konsentrasjoner, men makroprolaktin har sannsynligvis mindre/ingen biologisk aktivitet sammenliknet med vanlig prolaktin.
Fahie-Wilson, Clin.Chem 2003; In Hyperprolactinemia, Testing for Macroprolactin Is Essential

Norsk laboratoriekodeverk

NPU18247 Prolaktin x 10E-3 IU/L