Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

9 % >5 nmol/L 23 %< 5 nmol/L

Tolkning

Fare for falskt for høye progesteronverdier i pasientprøver analysert på Siemens ADVIA Centaur pga. kryssreaksjon med DHEA-S.

Jan. 2017: Nordlandssykehuset har fått følgende informasjon fra Siemens Healthcare ang. progesteron-analysen på vårt ADVIA Centaur instrument:

Siemens har bekreftet at tilstedeværelsen av DHEA-S (en metabolitt av DHEA, et steroidhormon som kan bli benyttet som en del av in vitro fertiliserings- (IVF) protokoller for å forbedre ovarieresponsen og resultatene av IVF behandlingen) forårsaker falskt forhøyede progesteron-resultater på ADVIA Centaur rundt det klinisk viktige beslutningsområdet på omkring 3,2 nmol/L av progesteron. Denne grensen benyttes i enkelte IVF-protokoller for å bestemme om et friskt embryo skal overføres i inneværende syklus.

Helserisiko: Progesteron kan benyttes i vurderingen av funksjonen til ovariene og placenta. Helserisikoen er begrenset til pasienter som tar DHEA-tillegg som en del av deres IVF-behandling og som også vurderes for fersk embryoimplantering. Kryssreaktiviteten til DHEA-S som gir falskt forhøyede resultater rundt den kliniske bestemmelsesgrensen på ca. 3.2 nmol/L kan føre til feiltolkning av progesteronnivåene og vurderingen om å kansellere implanteringen av ferskt embryo og påfølgende kryopreservering av embryo(ene). Siemens anbefaler ikke å se tilbake på tidligere resultater på grunn av denne saken.

For slike pasienter som bruker DHEA tilskudd og som trenger å få analysert progesteron så anbefales det å måle progesteron ved et laboratorium som bruker væskekromatografi og massespektrometri (LC-MS/MS) metode, for eksempel hormonlaboratoriet Haukeland sykehus, Bergen. Siemens Progesteron metode kan fortsatt brukes for pasienter som ikke tar tilskudd med DHEA.

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Kvinner
0 - 10 år: < 3,0
10 - 55 år: 19 - 85
> 55 år: < 3,0

Menn
< 3,0

Indikasjoner, tolkning og referanser