Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Vurdere levercellemassen/leverfunksjonen. Vurdere ernæringstilstanden. Undersøkelsen kan forstyrres av samtidig inflammasjon (aktiv prosess). En akutt fase reaktant, for eksempel CRP, bør derfor måles samtidig.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap.

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 19.08.19-30.11.20 er
3 % (ved 0,2 g/L)
4 % (ved 0,3 g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

0-4 dager: 0,06-0,21 g/L
5 dager - t.o.m 5 år: 0,14-0,30 g/L
6 - t.o.m 9 år: 0,15-0,33 g/L
10-t.o.m 13 år: 0,20-0,36 g/L
Kvinne 14-t.o.m 49 år: 0,19-0,38 g/L (Endres f.o.m. 01.01.2018)
Kvinne 50 år->: 0,26-0,45 g/L
Mann 14 år->: 0,22-0,45 g/L (Endres f.o.m. 01.01.2018)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19921 Prealbumin (Transtyretin) g/L