Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Mistanke om porfyrisykdom. Etterkontroll av pasienter med kjent porfyri. Det er viktig med gode kliniske opplysninger.

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin uten tilsetning, 20mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Bruk av Hiprex (metenaminhippurat) kan gi falsk for lave verdier av U-porfyriner og må seponeres minst 3 dager før prøvetaking.

Prøvebehandling

Urinen lysbeskyttes med feks aluminiumsfolie eller mørk plast og bør oppbevares i kjøleskap. Leveres laboratoriet snarest og innen 3 dager etter prøvetaking.

Holdbarhet

Prøven fryses etter at den er ankommet laboratoriet.

Analysemetode

Kolonnekromatografi, etterfulgt av spektrofotometrisk analyse.

VK beskrivelse

Vka er beregnet ut fra interne kontroller i perioden Oktober 2019-Oktober 2020.
7,0 % (ved 202 nmol/L)
7,0 % (ved 1363 nmol/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Ca hver 3. uke

Forventet svartid

3 uker

Referanseområde

<200 nmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Ved økt total-porfyrin > 200 nmol/L og ved utredning og etterkontroll av pasienter med porfyria kutanea tarda gjøres det automatisk fraksjonering av porfyriner i urin på HPLC (væskekromatografi).

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU03957 Porfyrin i urin nmol/L