Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Heparinisert blodgassprøyte min 0,5 mL

Prøvebehandling

Vendes godt etter prøvetaking og før analysering.

Holdbarhet

Heparinisert blodgassprøyte: 30 minutter i romtemperatur.

Analysemetode

Ampereometri

VK beskrivelse

VKa: Bodø < 5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser