Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning av forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet. Mistanke om sykdom i glandula parathyreoidea. Differensialdiagnostisk ved hyper- og hypokalsemi. Kontroll av pasienter med kronisk nyresvikt.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-plasma 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Sentrifugeres innen 2 timer og avpipetteres raskt.
Prøven oppbevares i kjøleskap og sendes raskt.

Holdbarhet

8 timer i romtemperatur.
3 døgn i kjøleskap.

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

VKa:
< 5 pmol/L: 21 %
> 5 pmol/L: 11 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

< 16 år: 0,4 - 4,0 pmol/L
16 - 20 år: 1,0 - 5,5 pmol/L
20 - 50 år: 1,1 - 6,8 pmol/L
> 50 år: 1,3 - 8,5 pmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Vi bruker EDTA-plasma selv om det i andre referanser anbefales serum som prøvemateriale