Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Enzymatisk metode
Laboratoriet, Vesterålen: Enzym-immunologisk metode (EMIT)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Terapeutisk område:
34-133 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link