Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Tørrkjemi
Laboratoriet, Vesterålen: Enzym-immunologisk metode (EMIT)

VKa (analytisk variasjon)

2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link