Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

I romtemperatur: 20 timer.
I kjøleskap: 2 dager.
I fryser: 6 mnd.
(Oppgitt fra leverandør.)

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

VKa:
0,25 nmol/L : 8,7 %
1,5 nmol/L: 3,8 %
2,3 nmol/L: 3,5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Kvinner:
0 - 10 år: < 0,20 nmol/L
10 - 55 år: 0,20 - 0,75 nmol/L
> 55 år: < 0,15 nmol/L

Menn:
< 0,20 nmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For kvinner anføres siste menstruasjons første dag. EDTA-plasma og Heparinplasma kan også benyttes.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01972 Østradiol nmol/L