Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin

Holdbarhet

Romtemperatur 48 timer. Kjøleskap 7 døgn

Analysemetode

Frysepunktdepresjon

VKa (analytisk variasjon)

< 1 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Urinen må være uten tilsetningsstoffer