Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin

Holdbarhet

Romtemperatur 48 timer. Kjøleskap 7 døgn

Analysemetode

Frysepunktdepresjon

VK beskrivelse

VKa: < 1 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Urinen må være uten tilsetningsstoffer