Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Romtemperatur 48 timer. Kjøleskap 7 døgn

Analysemetode

Frysepunktdepresjon

VK beskrivelse

VKa: < 1 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

280 - 300 mosmol/kg H2O

Indikasjoner, tolkning og referanser