Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Urin 5mL

Holdbarhet

7 dager ved 25°C
30 dager ved 2–8°C eller frosset ved -20°C.

Analysemetode

Spektrofotometri/ Semikvantitativ metode

VK beskrivelse

VKa: Bodø 6 – 10 %

Analyseringsintervall/hyppighet

3 ganger per uke( Mandag, onsdag, fredag. Kan fravikes)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Originalglasset fryses i 4 uker for reanalysering og videreforsendelse. Resultatet kan ikke brukes i Rettsmedisinsk sammenheng.

Link