Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Indirekte ioneselektiv elektrode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

0.6 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

2.09 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 1 dag: 128 - 151 mmol/L
> 1 dag: 136 - 146 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser