Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Indirekte ioneselektiv elektrode

VKa (analytisk variasjon)

2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 1 dag: 128 - 151 mmol/L
> 1 dag: 136 - 146 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser