Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

7 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Kvinner: < 50 µg/L
Menn: < 70 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser