Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Utredning av anemi. Erytrocyttindeksene, særlig MCV og MCH, blir av noen anbefalt som første utredning av anemi.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

12 timer i romtemperatur og 48 timer i kjøleskap.

Analysemetode

Beregnet

VKa (analytisk variasjon)

< 2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 - 6 dager: 98 - 166 fL
7 - 30 dager: 90 - 112 fL
1 - 2 mnd: 87 - 109 fL
2 - 3 mnd: 80 - 100 fL
3 - 5 mnd: 76 - 97 fL
5 mnd - 2 år: 70 - 90 fL
2 - 9 år: 75 - 87 fL
9 - 12 år: 76 - 90 fL
12 - 14 år: 76 - 95 fL
14 - 18 år: 78 - 98 fL
> 18 år: 82 - 98 fL

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01944