Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Utredning av anemi. Erytrocyttindeksene, særlig MCV og MCH, blir av noen anbefalt som første utredning av anemi.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

12 timer i romtemperatur og 48 timer i kjøleskap.

Analysemetode

Beregnet

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa: Bodø < 2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 - 6 dager: 98 - 166 fL
7 - 30 dager: 90 - 112 fL
1 - 2 mnd: 87 - 109 fL
2 - 3 mnd: 80 - 100 fL
3 - 5 mnd: 76 - 97 fL
5 mnd - 2 år: 70 - 90 fL
2 - 9 år: 75 - 87 fL
9 - 12 år: 76 - 90 fL
12 - 14 år: 76 - 95 fL
14 - 18 år: 78 - 98 fL
> 18 år: 82 - 98 fL

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01944