Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Utredning av anemi. Erytrocyttindeksene, særlig MCV og MCH, blir av noen anbefalt som første utredning av anemi.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

96 timer i romtemperatur og kjøleskap.

Analysemetode

Beregnet. MCH = (Hb/Rbc)*10

VKa (analytisk variasjon)

< 3%

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 - 2 mnd: 30 - 37 pg
2 - 6 mnd: 26 - 34 pg
6 mnd - 3 år: 24 - 30 pg
3 - 9 år: 25 - 31 pg
9 - 14 år: 26 - 32 pg
> 14 år: 27 - 33 pg

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU26880