Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Utredning av anemi. Erytrocyttindeksene, særlig MCV og MCH, blir av noen anbefalt som første utredning av anemi.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

96 timer i romtemperatur og kjøleskap.

Analysemetode

Beregnet. MCH = (Hb/Rbc)*10

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa: Bodø < 3%

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 - 2 mnd: 30 - 37 pg
2 - 6 mnd: 26 - 34 pg
6 mnd - 3 år: 24 - 30 pg
3 - 9 år: 25 - 31 pg
9 - 14 år: 26 - 32 pg
> 14 år: 27 - 33 pg

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU26880