Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Prøvebehandling

Prøven bør analyseres prøvetakingsdagen, men kan analyseres med rimelig god presisjon og nøyaktighet inntil 24 t etter prøvetaking. Det varsles om eventuell forekomst av umodne og atypiske celler dersom prøven analyseres innenfor 12 t etter prøvetaking.

Holdbarhet

< 48 t

Analysemetode

Lysspredning, Fluorescens, Peroksidase

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser