Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VK beskrivelse

5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 5 dager: 0,50 - 1,10 mmol/L
6 dager - 2 mnd: 0,60 - 1,00 mmol/L
> 2 mnd: 0,70 - 0,95 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser