Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 5 dager: 0,50 - 1,10 mmol/L
6 dager - 2 mnd: 0,60 - 1,00 mmol/L
> 2 mnd: 0,70 - 0,95 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser