Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

5 mL fra godt blandet samleurin

Prøvebehandling

Urinen må samles i samledunk tilsatt 25 mL 3 mol/L saltsyre (HCL). Det er særlig viktig at eventuelt bunnfall blandes godt opp.

Holdbarhet

7 dager i kjøletemperatur

Analysemetode

Spektrofotometri

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Angi nøyaktig samlevolum og samletid (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt).

Link