Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet Bodø, tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet Vesterålen, tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Tørrkjemi
Laboratoriet, Vesterålen: Cobas 6000/c501

VKa (analytisk variasjon)

4 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Oppgi timer siden siste dose

Link