Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Nefelometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Heparinplasma kan også brukes