Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Nefelometri

VKa (analytisk variasjon)

5%

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Heparinplasma kan også brukes