Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Tørrkjemi
Laboratoriet, Vesterålen: Enzymatisk kolorimetrisk metode

VKa (analytisk variasjon)

4 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:

0 - 10 år: < 120 U/L
10 - 15 år: < 160 U/L

Kvinner
15 - 30 år: < 200 U/L
30 - 40 år: < 250 U/L
> 40 år: < 300 U/L

Menn
15 - 30 år: < 250 U/L
> 30 år: < 300 U/L

Lofoten:
0 - 18 år: 20 - 73 U/L
> 18 år: 9 - 70 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser