Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Enzymatisk metode
Laboratoriet, Vesterålen: Enzymatisk kolorimetrisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:
0 - 10 år: < 37 U/L
10 - 15 år: < 44 U/L
15 - 18 år: < 52 U/L
> 18 år: 12 - 53 U/L

Lofoten:
0 - 18 år: 20 - 73 U/L
> 18 år: 9 - 70 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Fra 10.02.21 kl. 24.00 tar Sentrallaboratoriet, Bodø i bruk metode for S-Lipase som gir mye lavere tallverdier. Referanseområdet i laboratoriehåndboken gjelder for ny metode.