Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Kvinner
0 - 10 år: < 3,0 IU/L
10 - 55 år: < 12 IU/L
> 55 år: 15 - 70 IU/L

Menn
0 - 13 år: < 3,0 IU/L
> 13 år: < 12 IU/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For fertile kvinner anføres siste menstruasjons første dag