Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Utredning og kontroll av infeksjoner, hematologiske sykdommer, leukemier og etter behandling med cytostatika.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Fysisk anstrengelse og stress før prøvetaking bør unngås.
Fyll røret til angitt volum, og bland grundig (vend 10 ganger) straks etter prøvetaking.
Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

96 t i romtemperatur og kjøleskap (gjelder Sentrallaboratoriet Bodø).

Analysemetode

Lysspredning, fluorescens og peroksidaseaktivitet. Det vil på bakgrunn av resultat bli vurdert hvilken av disse metodene som gir mest korrekt svar.

VKa (analytisk variasjon)

VKa er beregnet ut fra interne kontroller i hele 2016.
< 4 % (Gjelder Sentrallaboratoriet Bodø)

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 dager: 9,5 - 30,0 10^9/L
1 dag: 12.1 - 26,6 10^9/L
2 dager: 9,3 - 17,8 10^9/L
3 - 6 dager: 7,6 - 16,2 10^9/L
1 uke - 1 år: 5,0 - 19,5 10^9/L
1 - 2 år: 6,0 - 17,5 10^9/L
3 - 11 år: 4,5 - 15,5 10^9/L
> 11 år: 3,5 - 11,0 10^9/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 ved Sentrallaboratoriet i Bodø. Frivillig suspensjon fra akkreditering i en kortere periode fra og med 27.04.20 pga flytting av instrumenter.

Norsk laboratoriekodeverk

NOR02593