Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Fastende prøve

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

7 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 18 år: 1,1 - 3,5 mmol/L
18 - 30 år: 1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 50 år: 1,4 - 4,8 mmol/L
> 50 år: 2,0 - 5,4 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser