Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Fastende prøve

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 18 år: 1,1 - 3,5 mmol/L
18 - 30 år: 1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 50 år: 1,4 - 4,8 mmol/L
> 50 år: 2,0 - 5,4 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser