Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 9 dager: < 750 U/L
10 dager - 1 mnd: < 600 U/L
1 mnd - 1 år: < 500 U/L
1 - 10 år: < 400 U/L
10 - 70 år: < 205 U/L
> 70 år: < 255 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser