Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 9 dager: < 750 U/L
10 dager - 1 mnd: < 600 U/L
1 mnd - 1 år: < 500 U/L
1 - 10 år: < 400 U/L
10 - 70 år: < 205 U/L
> 70 år: < 255 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser