Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Heparinisert blodgassprøyte min 0,5 mL
Heparinisert kapillærrør 125 µL
Li-Heparinrør (helt fullt, 4 mL)

Prøvebehandling

Vendes godt etter prøvetaking og før analysering.
Li-Heparinrør og kapillær blodgass må ikke sendes i rørpost.

Holdbarhet

Heparinisert blodgassprøyte og Li-Heparinrør: 30 minutter i romtemperatur.
Kapillærrør: 10 minutter i romtemperatur.

Analysemetode

Ampereometri

VKa (analytisk variasjon)

< 3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser