Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten

Prøvemateriale/prøvemengde

Oksalatplasma med fluorid 0,5 mL

Prøvebehandling

Tas på spesialglass tilsatt Natriumfluorid og Kalium- oksalat. Settes på is, kjølesentrifugeres og sendes frosset.

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Tørrkjemi
Laboratoriet, Lofoten: Enzymatisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Analysen utføres også på blodgassapparatene på heparinisert fullblod

Link