Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum fra glass uten gel.
Glasset forvarmes til 37° før prøvetaking. Prøven settes i varmeskap (37°) for koagulering i minst 2 timer.
Sentrifugeres ved 37°. Det er svært viktig at varmekjeden ikke brytes. Serum avpipetteres og settes i kjølskap.

Analysemetode

Manuell,visuell metode

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

Inntil 5 dager etter at prøven er mottatt.

Referanseområde

Negativ