Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Samleurin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Spektrofotometri
Laboratoriet, Vesterålen: Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

Ta kontakt med fagansvarlig

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser