Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Samleurin 5mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Spektrofotometri
Laboratoriet, Vesterålen: Enzymatisk metode

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser