Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 4 dager: < ca. 100 µmol/L
5 dager - 1 mnd: < ca. 60 µmol/L
1 mnd - 3 år: < 40 µmol/L
3 - 6 år: < 50 µmol/L
6 - 9 år: < 60 µmol/L
9 - 12 år: < 70 µmol/L
12 - 14 år: < 80 µmol/L
14 - 15 år: < 90 µmol/L

Kvinner > 15 år: 45 - 90 µmol/L

Menn > 15 år: 60 - 105 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader