Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/Enzymatisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

5.95 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

7.77 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 4 dager: < ca. 100 µmol/L
5 dager - 1 mnd: < ca. 60 µmol/L
1 mnd - 3 år: < 40 µmol/L
3 - 6 år: < 50 µmol/L
6 - 9 år: < 60 µmol/L
9 - 12 år: < 70 µmol/L
12 - 14 år: < 80 µmol/L
14 - 15 år: < 90 µmol/L

Kvinner > 15 år: 45 - 90 µmol/L

Menn > 15 år: 60 - 105 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Se informasjon om legemiddelet fenindion som potensiell feilkilde ved bruk av enzymatisk kreatinin-metode.

Vi gjør oppmerksom på at en metabolitt av paracetamol (N-acetyl-p-benzoquinonimin - NAPQI) kan gi analyseinterferens på S-kreatinin analysen i Sentrallab. Bodø og medføre falskt for lave kreatinin verdier. NAPQI i konsentrasjon 101 µmol/L ble funnet å gi ca. 16% lavere kreatinin verdier i nivå 72 µmol/L. Det medfører at vi anbefaler å ev. supplere med analyse av S-Cystatin C for å vurdere nyrefunksjonen i tilfeller med paracetamol overdosering.