Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

CVa krav: ≤7,6 % (Verifiseringsrapport)
Oppnådd CVa:
Nivå 1: 6,2 % ved 134 nmol/L
Nivå 2: 4,0 % ved 1062 nmol/L
Nivå 3: 6,1 % ved 410 nmol/L

Grand average CV:
Nivå 1: 8,8% ved 134 nmol/L
Nivå 2: 6,5% ved 1062 nmol/L
Nivå 3: 8,9 % ved 410 nmol/L

Tillatt totalfeil (EFLM): 48,70%

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Referanseområde hos voksne (morgen):
145,4 nmol/L – 619,4 nmol/L

Referanseområde hos voksne (kveld): 94,9 nmol/L – 462,4 nmol/L

Det anførte referanseområdet for S-Kortisol (140-690 nmol/L) gjelder for prøver tatt om morgenen (kl. 07-09). Om kvelden (kl. 18-21) bør verdiene være <50% av morgenverdiene. Prøver tatt til andre tider på døgnet kan være vanskelig å vurdere. Skiftarbeidere kan ha endret døgnvariasjon.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Mistanke om binyrebarkhyperfunksjon eller binyrebarkinsuffisiens. Utredning av enzymdefekt i steroidsyntesen hos barn.

Bestemmelse av kortisol i serum gjøres også i forbindelse med stimulasjons- og suppresjonstester. I tillegg til måling av s-kortisol er bestemmelse av fritt kortisol i urin og spytt av stor verdi, spesielt ved diagnose av binyrebarkhyperfunksjon, se Kortisol, døgnurin og Kortisol, spytt.

Merknader

Anbefalte prøvetakingstidspunkter 0800 og 2000. Angi om det er suppresjonstest.

Dersom det rekvireres kortisol i serum kl. 19-20 fra allmenlegekontor og prøven ønskes tatt på Nordlandssykehuset, må S-kortisol i serum rekvireres elektronisk og ønsket prøvetakingstidspunkt (kl. 19-20) og prøvetakingssted (Nordlandssykehuset Bodø) må legges inn som en merknad på rekvisisjonen.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01787

Link