Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

10 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 3 mnd: Se kommentar: Døgnsvingninger og referanseområde for S-Kortisol som hos voksne (140-690 nmol/L) inntrer først ved ca. 3 månders alder. Før dette, og særlig hos nyfødte, er referanseområdet bredere, og verdiene er lavest ca. 7. dag.

> 3 mnd: 140 - 690 nmol/L
Det anførte referanseområdet for S-Kortisol (140-690 nmol/L) gjelder for prøver tatt om morgenen (kl. 07-09). Om kvelden (kl. 18-21) bør verdiene være <50% av morgenverdiene. Prøver tatt til andre tider på døgnet kan være vanskelig å vurdere. Skiftarbeidere kan ha endret døgnvariasjon.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Anbefalte prøvetakingstidspunkter 0800 og 2000. Angi om det er suppresjonstest.

Dersom det rekvireres kortisol i serum kl. 19-20 fra allmenlegekontor og prøven ønskes tatt på Nordlandssykehuset, må S-kortisol i serum rekvireres elektronisk og ønsket prøvetakingstidspunkt (kl. 19-20) og prøvetakingssted (Nordlandssykehuset Bodø) må legges inn som en merknad på rekvisisjonen.

Link