Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 1 år: 1,3 - 5,0 mmol/L
1 - 4 år: 2,0 - 5,0 mmol/L
4 - 10 år: 3,0 - 5,0 mmol/L
10 - 18 år: 3,0 - 5,5 mmol/L
18 - 30 år: 2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 50 år: 3,3 - 6,9 mmol/L
> 50 år: 3,9 - 7,8 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Risikofaktor koronar hjertesykdom (gjelder voksne):
Lavt risikonivå (ønskelig): < 5,18 mmol/L
Moderat risikonivå (borderline): 5,18–6,19 mmol/L
Høye risikonivå: ≥ 6,22 mmol/L