Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 1 år: 1,3 - 5,0 mmol/L
1 - 4 år: 2,0 - 5,0 mmol/L
4 - 10 år: 3,0 - 5,0 mmol/L
10 - 18 år: 3,0 - 5,5 mmol/L
18 - 30 år: 2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 50 år: 3,3 - 6,9 mmol/L
> 50 år: 3,9 - 7,8 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser