Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45

Prøvemateriale/prøvemengde

5 mL fra godt blandet samleurin eller morgenurin

Prøvebehandling

Samleurin blandes godt før avpipetering

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Indirekte ioneselektive elektroder

VKa (analytisk variasjon)

Ta kontakt med fagansvarlig

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom beregning av døgnutskillelse ønskes, må nøyaktig samlemengde og samletid anføres. Det er mulig å bruke annen nærmere definert samletid avhengig av rekvirentens hensikt med analysen.

Link